Ο Στρατής Τσουλέλλης γεννήθηκε και ζει στη Μυτιλήνη.

Με τη φωτογραφία ασχολείται από το 1975. Το 1982 γίνεται μέλος της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης και από το 1994 έως το 2018 ήταν πρόεδρος της ΦΕΜ.

Φωτογραφίες του έχουν βραβευθεί με χρυσά μετάλλια σε πολλούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Κατέχει τους τίτλους EFIAPsilver, GPUcr 2 και GPU Hermes.

Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Αμερική, Γερμανία, Τουρκία και Αυστραλία). Επίσης έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές. Καλείται ως κριτής σε παγκόσμιους διαγωνισμούς φωτογραφίας.

Φωτογραφίες του δημοσιεύονται κατά καιρούς σε περιοδικά, εφημερίδες κλπ έντυπα. Με φωτογραφίες του έχουν εκδοθεί τρία πολυτελή φωτογραφικά λευκώματα, το “Αιγαίο άνθρωποι και τόποι”, “Μοναστήρια στη Λέσβο" και “Αγιάσος ο τόπος οι άνθρωποι”.

Επίσης με φωτογραφίες του από τα νησιά έχει δημιουργήσει φωτογραφικό αρχείο στο Υπουργείο Αιγαίου.