Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο δημιουργικής φωτογραφίας για τα μέλη της, με καλεσμένο εισηγητή από την Αθήνα τον Λάμπρο Παπανικολάτο, στις 25-27 Νοεμβρίου.

Αυτό το τριήμερο σεμινάριο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες φωτογράφους να επανεξετάσουν τον πολυσήμαντο όρο “αφήγηση”, προσεγγίζοντάς τον μέσα από δημιουργικές πρακτικές.

Στα πλαίσια του workshop, θα αναλυθούν σε βάθος τα βασικά στάδια της δημιουργικής διαδικασίας: το editing και το sequencing, καθώς επίσης τα διάφορα επίπεδα storytelling μέσω της προσωπικής παραγωγής και της διάδρασης.

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τα στάδια της φωτογραφικής παραγωγής, τις πρακτικές και τεχνικές, ώστε να δημιουργήσουν μελλοντικά ένα φωτογραφικό έργο, με συνοχή.

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πρακτικές ώστε να ερευνούν, να αναπτύσσουν τη θεματική που τους ενδιαφέρει και να παρουσιάζουν την εξέλιξη της δουλειάς τους.