Γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Είδος προς εξαφάνιση μη προστατευόμενο. Παιδί και νηπιαγωγός. Άπατρις. Φωτογραφίζει, ζωγραφίζει, καταστρέφει, συλλέγει, ανακατασκευάζει στιγμές συναισθήματα και στάσεις ζωής.